חברי המקהלה

חברי המקהלה

מרקוביץ צבי
משחר ילדותי אהבתי את עמוד התפילה
הלכתי בעקבות אבי ז"ל שהיה בעל תפילה ברמה הגבוהה ביותר וממנו ינקתי את נוסח התפילה המקובל והמשופר.
יסוד משפחתי מחסידות גור.
לפני כ- 25 שנה הגעתי לירושלים והתחברתי לחזנות בבית הכנסת הגדול .
הצטרפתי לבית הספר לחזנות של אלי יפה בהיכל שלמה והתפללתי בבתי הכנסת בתל-אביב חיפה ובקריות.