חברי המקהלה

חברי המקהלה

עיני ישי
.ישי יחזקיהו עיני בן הרב משה הלוי
יליד שנת תרצ"ה מתייחס לעדה החלבית
​.​יליד ירושלים

בעל תפילה בימות החול בנוסח ספרד
בימים נוראים ובמועדים בעל תפילה ספרדי ועדות המזרח

בשבתות מתפלל וגבאי בבית הכנסת בית אריאל שבבית וגן