חברי המקהלה

חברי המקהלה

אליס רונלד

יליד בוסטון בארה”ב ב-1953

עלה ארצה ב-2008

הצטרף למקהלה ב-2014

שליח-ציבור בבתי-כנסת

מקצוע – מחקר ופיתוח לתרופות חדשות