מאגר יצירות והקלטות

Repertoire

דיסק DVD - תפילת ליל העצמאות תשע"ד 2014
הללויה - ל. לבנדובסקי
שמעה ותשמח ציון - משה שטרן
ישתבח - י. רוזנבלט
השיר שהלווים - ג’ רפפורט, י. אלטר
רצה במנוחתינו - משה שטרן
ומפני חטאינו - בצלאל ברון, מ. הרשמן
אב הרחמים - נח שול
שמעה ותשמח ציון - משה שטרן
אהבת עולם - טודרוס גרינברג
א- דודאלע - ליאו לוב
ר‘ ישמעאל אומר - י. רוזנבלט
רצה - משה גנטשוף
ובשופר גדול - שלום קייליב
היום תאמצנו - שמואל מלבסקי
השכיבנו - צבי טלמון