מאגר יצירות והקלטות

Repertoire

קונצרט תרועה לישראל ! - 2008
אבינו שבשמים - זים
מקהלת היהודים בשבי - ורדי,סולרה,דרור
ממקומך - טלמון
יוסל יוסל - עממי
מחרוזת ירושלים - ליקוט: שטרן
שירו של אבא - שמר
אמר רבי אלעזר - שביציון
יראו עינינו - סקונדה
יבנה המקדש - ירדני
הללויה - לבנדובסקי
ספירת העומר - אלמן
שהחיינו - מכטנברג