מאגר יצירות והקלטות

Repertoire

קונצרט חזנות לציון 40 שנה לאיחוד ירושלים - 2007
שיר המעלות - י. רוזנבלט ( פנחס מינקובסקי)
ולירושלים עירך - מ. קוסוביצקי
מידת הרחמים - משה שטרן
ה’ זכרנו - י. סרברניק
לא-ל ברוך - י. קמינססקי, א. גרינבלט
אין כלוקינו - צבי טלמון
עזרת אבותינו - משה שטרן
יברכך - נח שול
ומפני חטאינו - ב. ברון, מ. הרשמן
אדון עולם - צבי טלמון
ריבונו של אולם - נח שול, גנטשוף
על הצדיקים - נח שול, גנטשוף
הבאנו שלום עליכם - עממי,סילברמינץ