מאגר יצירות והקלטות

Repertoire

קונצרט החזנות השנתי תשס’’ה - 2005
הללוי-ה א-ל בקדשו - לוונדובסקי/גולדשטיין
הבן יקיר - מלבסקי/גולדשטיין
תניא - גרין
מודים - הרשמן
מי שעשה ניסים - הימלשטיין/גולדשטיין
ומפני חטאינו - ברון/גולדשטיין
ד’ מלך - אולמן/גולדשטיין
א-ל מלך - שסטופול/גולדשטיין
סלוצק מיין שטייטלה - ח. א. הרשטיק
היטיבה ברצונך - שנקר/ גולדשטיין
בעבור דוד - רויטמן/ רומשינסקי
לא-ל ברוך - קמינסקי/ גרינבלט
שיר המעלות - רוזנבלט/גולדשטיין