מאגר יצירות והקלטות

Repertoire

קונצרט החזנות השנתי תשס’’ד - 2004
שיר המעלות - רוזנבלט, גולדשטיין
יבנה המקדש - מ. ירדני
ובנחה יומר - רוזנבלט, גולדשטיין
מודים אנחנו לך - לוב, גולדשטיין
אלוקי עד שלא נוצרתי - רוזנבלט, גולדשטיין
אב הרחמים שוכן מרומים - נ. שול
מזמור שיר חנוכת הבית - יוליוס, גולדשטיין
רצה עתירתם - י. רוזנבלט, ב.מונק
בניך מרחוק - שמר, אלדמע
מקהלת היהודים בשבי - סולרה, ורדי
שים שלום - אשרי, גולדשטיין
יברכך (ברכת כהנים) - נ. שול
עזרת אבותינו - שטרן
לאולם יהא אדם - וידר
בעבור דוד - רויטמן, רומשינסקי
אב הרחמים - ברודי, גולדשטיין, הרשיק
שומר ישראל - ויגודה, שטרן
הללוי-ה - לבנדובסקי, גודשטיין
מה טובו - לבנדובסקי