מאגר יצירות והקלטות

Repertoire

הקלטה מקונצרט חזנות בפריז דיסק 2
הבאנו שלום - ע
ראי רחל - אפי נצר, ע"י בנימין מולר
רצה - י. שלוסברג, ע"י גבריאל אלפסי
אבינו שבשמים - ס. זים, ע
עקביא בן מהללאל - מ. קוסביצקי, ע"י רפאל כהן
תניא - ע"י נתנאל נרבוני
אב הרחמים - ע"י בנימין מולר והמקהלה
מחרוזת שירים 2 -
שיר המעלות - ע"י כל החזנים