מאגר יצירות והקלטות

Repertoire

דיסק מס’ 1 (שירת אברהם)
ממקומך - מסורתי
שהחיינו - מ. מכטנברג
רצה עתירתם - י. רוזנבלט
שאו שערים - ש. נאומבורג
א’ זכרנו - י. סרברניק
אב הרחמים - ש. ריבלין
מי שברך - ב. גליקמן
בעבור דוד - י. רומשינסקי ,ד. רויטמן
לכה דודי - א. אהרן
ספירת העומר - ש. אלמן
יבנה המקדש - מ. ירדני
יגדל - ימים נוראים (מסורתי)
שים שלום - מ. אשרי
מחרוזת שירי י-ם - אם אשכחך,ובאו האובדים,זינג זה אללע יידאלע,לשנה הבאה,י-ם של זהב