מאגר יצירות והקלטות

Repertoire

קלטת מס’ 1
ממקומך - ש. ריבלין
הללויה - ל. לבנדובסקי
אחת שאלתי - עממי
שהחיינו - מ. מכטנברג
מי שברך - ב. גליקמן
אהבת עולם -
ושמרו - י. סרברניק
מחרוזת שירי שבת - לדור ודור קדשנו במצוותיך, ישמח משה.
המבדיל - מ. אשרי
זכרתי לך - ל. לבנדובסקי