קטעי וידאו

Video

"מי שברך אבותינו"- גליקמן, עם החזן אבריימי קירשנבוים,קונצרט זכרון ביכ"נ ישורון, תשע"ד
"ובשופר גדול יתקע"- ש. קייליב, עם החזנים משה אדוריאן ויוסי בירנבוים, קונצרט זכרון ביכ"נ ישורון 2014