קטעי וידאו

Video

"השכיבנו" עם החזן יעקב מוצן, ביכ"נ איחוד שיבת ציון עצמאות תש"ע
"הנני"- ספירת העומר, -ש. אלמן,עם החזן יעקב מוצן, תפילת עצמאות תש"ע, ביכ"נ איחוד שיבת ציון