קטעי וידאו

Video

"אל מלך יושב" עם החזן יעקב רובין סליחות תשעד בביהכ"נ הגדול פתח תקוה מקהלת החזנים הירושלמית בניצוחו של פול סולטר
"שמע קולנו"-סליחות-ביהכנ הגדול פתח תקווה מקהלת החזנים הירושלמית בניצוחו של פול סולטר והחזן יעקב רובין