שירת אברהם – משירתו של החזן אברהם הויזכן ז”ל

יבנה

יבנה

יבנה

יבנה

יבנה