תווים לסליחות

תאריך עדכוןשם השירקישור לקבצים
November 30, 2020 Slichot - Songs Listקבצים
November 30, 20201Nigun Pticha LeSlichot & Ashrei Ha'am (12.8.2015)קבצים
November 30, 20202Tsadik Hashemקבצים
November 30, 20203Half Kaddish (13.7.2015)קבצים
November 30, 20204Lechu Neranena (22.6.2018)קבצים
November 30, 20204Lechu Neranena (179)קבצים
November 30, 20205Porchei Amchaקבצים
November 30, 20206Hate Elohaiקבצים
November 30, 20207El Melech Yoshev (51)קבצים
November 30, 20207El Melech Yoshev (180)קבצים
November 30, 20208El Horeita Lanuקבצים
November 30, 20209B'motsaei Menucaקבצים
November 30, 20209B'motsaei Menuca (193)קבצים
November 30, 202010Et Y'min Ozקבצים
November 30, 202011Drosh Na (26.7.2015)קבצים
November 30, 202012R'tse Atiratam (8)קבצים
November 30, 202013Tevienu (190)קבצים
November 30, 202013Tevienu (204)קבצים
November 30, 202013Tevienu (114)קבצים
November 30, 202014BSh'ma Kolenu (2.9.2014)קבצים
November 30, 202014Sh'ma Kolenuקבצים
November 30, 202015Ezra Hasofer (170)קבצים
November 30, 202016Anenuקבצים
November 30, 202017Machnisei Rachamim (17.8.2013)קבצים
November 30, 202018Shomer Israel (144)קבצים
November 30, 202018Shomer Israelקבצים
November 30, 202019Chassidic Kaddish (54)קבצים
November 30, 202019Chassidic Kaddish (232)קבצים
November 30, 202020Yigdalקבצים
November 30, 202021Shochen Ad Vekadosh (12.9.2016)קבצים
November 30, 202022Keyom (12.9.2016)קבצים
November 30, 202023Ma Nora (22.6.18)קבצים
November 30, 202024Slach Na (4.7.2018)קבצים
November 30, 202025Lishmoa (25.7.2018)קבצים