Choir
Members

Lazovsky Shmuel

נולד בשנת תש”י 1950 בתל אביב וגדל בשכונת רמת חן שברמת גן.
בן למשפחת חזנים – אביו, ר’ יעקב יוסף ז”ל, שהיה דור חמישי לחזנים יוצאי ליטא וגרמניה, שימש כחזן במשך למעלה מארבעים שנה בגרמניה ובארץ.


שימש כחזן\בעל תפילה ברמת חן ובסביבתה, ולאחר שעלה להתגורר בירושלים בשנת תשל”ט 1979, עבר לפני התיבה בשבתות, בחגים ובימים הנוראים בשכונות קטמון וטלביה שבירושלים, בלווי בניו, שגם אותם הכשיר לכך.

בשנת תשמ”ג 1983, הוזמן על ידי החזן אריה גולדברג הי”ו להצטרף אל ‘מקהלת החזנים הירושלמית’, עם שובו ארצה לראשונה של המנצח ר’ בנימין גליקמן הי”ו, ומאז – שר ומשתתף במקהלה.
כטנור א’ שימש סולן במקהלה, השתתף בכל הופעותיה בארץ ובחו”ל, ואף משרת כחבר בהנהלתה במשך שנים רבות.
בשנת תשס”ז 2007, עת היה צורך במציאת מנצח למקהלה, היה מיוזמי גיוסו מחדש של ר’ בנימין גליקמן לשוב ולנצח עליה, עם שובו ארצה בשנית.

en_US
he_IL en_US

הזן כתובת מייל לקבלת עידכונים