Choir
Members

Plesser Yair

יליד סוכות תש”ח (1947) ברמת גן. עד גיל עשר למדתי מאמי ז”ל קריאה בטעמי המקרא כולל למגילות שיר השירים, רות וקוהלת, וקראתי בהן בבית הכנסת שליד ביה”ס “יבנה” ברמת גן. למדתי וניגנתי מספר שנים בחליל ובכנור. לאחר נישואי עברתי לפני התיבה לתפילות הימים הנוראים ב”מניין הצעירים” בשכונת הלל ברמת גן על פי הנוסח הירושלמי שלמדתי מבעלי התפילה בביהכ”נ יבנה. את לימודי התיכון עשיתי בישיבת “נתיב מאיר” בירושלים, ולאחר שרות בנח”ל למדתי בישיבת “הכותל” בירושלים. בזמן לימודי באוניברסיטה העברית בירושלים ובביה”ס לרפואה של “הדסה” לתארים בביולוגיה, עברתי לפני התיבה בבית הכנסת “עמליה” שבגבעת מרדכי. בשנת תשל”ח עברתי עם משפחתי להקים את הישוב בית אל שבחבל בנימין, והייתי ש”צ בשבתות ובימים הנוראים במשך שנים רבות בבית הכנסת המרכזי. בשנים האחרונות אני משמש כחזן בימים הנוראים בקבוצת “קראוס נופש” בירושלים ובניר עציון. הצטרפתי למקהלת החזנים הירושלמית לפני כחמש עשרה שנה, בתפקיד טנור ראשון, ובשנת 1999 הייתי בין מייסדי עמותת המקהלה ושימשתי בהנהלת העמותה במשך כל השנים. בשנים האחרונות אני מכהן בתפקיד מנכ”ל עמותת המקהלה, אחראי לפעילותה ולהופעותיה בארץ ובחו”ל, ולהפקת דיסקים ו DVD מהופעות המקהלה עם סולניה ועם גדולי החזנים בעולם. המקהלה בניצוחו של המנצח הותיק- בנימין גליקמן, הוכרה כמקהלה מאושרת ע”י מינהל התרבות, והגיעה להישגים מוסיקליים כבירים בארץ ובתפוצות.

אני עוסק במחקר ופתוח רפואי בבית החולים “שערי צדק” בירושלים, ומשמש גם כחבר מליאת המועצה המקומית בית אל.

en_US
he_IL en_US

הזן כתובת מייל לקבלת עידכונים