Choir
Members

Karniel Ori

נולדתי בשנת 1950 בירושלים.
בין השנים 1960-1963 שרתי כילד במקהלת בית הכנסת “היכל שלמה” (כיום בית הכנסת הגדול)
בניצוחו של ד”ר צבי טלמון ז”ל ועם החזנים מר שטרן וזאב טירנובר.
בין השנים 1984-1998 שרתי במקהלת “נשירה”.
בשנת 1999 הצטרפתי למקהלת החזנים הירושלמית.
אני משמש כשליח ציבור בשבתות בימים הנוראים ובימים טובים, וכן משמש כבעל קורא בתורה ובמגילות.

en_US
he_IL en_US

הזן כתובת מייל לקבלת עידכונים