video clips
From the choir events

קונצרט פסטיבל יהודי בודפסט 2008

"ובכן יהי רצון"- משה שטרן

הדלקת נרות חנוכה

ביכ"נ החורבה - ירושלים

קונצרט מקהלת החזנים הירושלמית

בביהכ"נ "גליצקי" בקייב- חלק ראשון

"השכיבנו" עם החזן יעקב מוצן,

ביכ"נ איחוד שיבת ציון עצמאות תש"ע

מקהלת החזנים הירושלמית אב הרחמים

מלבסקי-עם החזן יוסי סאונדרס – בודפסט 2014

אפריל 2011 קטעי חזנות מתוך קונצרט

החזן דובלה הלר

he_IL
en_US he_IL

הזן כתובת מייל לקבלת עידכונים